Kisah Romantika Pertaubatan Para Salik

kisahpertaubatanparasalik Kisah-kisah dalam buku ini merupakan cerita pertaubatan dari orang-orang suci di masa silam. Sebuah perjalanan sakral dalam menempuh hakikat menuju Tuhan yang tiada batas, namun aspek kemanusiaan inilah romantika mereka dapat diketahui. Pahit manisnya perjalanan sekaligus sebagai tangga untuk mencapai cinta-Nya, disertai pesan-pesan langit untuk penghuni bumi.

Orang-orang suci yang dikisahkan dalam buku ini antara lain: Abdullah bin al-Mubarak, Abi Ishaq Ibrahim al-Khawwas, Abu Bakar asy-Syibliy, Abu Bakar bin Faurak, Abu Muhammad at-Tustariy, Abu Thalib al-Makkiy, Abu Umar al-Muthariz az-Zahid, Abu Yazid al-Busthamiy, Abul Abbas bin Atha al-Adamiy, Abul Qasim al-Junaid, Abul Qasim al-Qusyairiy, Ahmad Husain ar-Rifaiy, Ahmad an-Nauriy, Ahmad bin Muhammad, Al-Ghazali, Al-Hafizh Ibnu Main, Al-Hallaj, Al-Mahdi Ibnu Tumart, Al-Muhasibi, At-Thurthusiy, At-Turmudziy, Bisyir al-Hafi, Fudhail bin lyadh, Hasan al-Bashri, Hatim al-Asham, Ibnu Arabi, Ibnu as-Sammak, Ibrahim bin Adham, Imam Ahmad bin Hanbal, Jafar ashShadiq, Khair an-Nasaj, Malik bin Dinar, Maruf al-Karkhiy, Muhammad al-Wasithiy, Musa al-Kadhim, Rabiah al-Adawiyah, Sari as-Saqathiy, Sufyan ats-Tsauriy, Syaqiq al-Balkhiy, Yahya bin Muacfc al-Waidz, Yusuf bin Waharah al-Hamdaniy.

Judul : Kisah Para Salik
Penulis : Ii Ruhimta
Jumlah Halaman : xiv + 320 Hal
ISBN : 979-98452-6-2
Penerbit: LKiS
Terbit : 2005

Catatan: Isi buku ini dapat dinikmati secara online di Google Book.

Iklan
%d blogger menyukai ini: